Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Atte Tarri

Esittelyssä kuntavaaliehdokkaamme: Atte Tarri

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Atte Tarri

Olen 32-vuotias perheenisä, päiväkodin johtaja ja yrittäjä Myllymäestä. Arki Hämeenlinnassa, juuret Hauholla. Olen aktiivinen ulkoilmaihminen sekä urheilun ja kulttuurin suurkuluttaja, joka peilaa arkea ja yhteiskuntaa varhaiskasvatuksen ja ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hyppään näihin vaaleihin aikaisemman politiikan ulkopuolelta ja lähden altavastaajan asemasta hakemaan valtuustopaikkaa tulevan kevään kuntavaaleissa. Haluan olla mukana tekemässä kestäviä ja vastuullisia päätöksiä, joita valmistellaan huolellisesti. Päätöksenteon tulee olla avointa ja perustua vahvaan tietoon. Huomioidaan kestävän kehityksen mukaiset periaatteet ja arvioidaan päätösten vaikuttavuutta aina etukäteen. Ollaan aktiivisia ja kiinnostuneita ottamaan asioista selvää. Kuunnellaan ihmisiä ja kohdataan heidät aidosti. Panostetaan kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointiin tukemalla monipuolista urheilun ja kulttuurin kenttää. Hyödynnetään meidän historiaa ja miljöötä matkailun kehittämisen kärkenä. Huolehditaan luonnosta ja lähiympäristöstä – tehdään se meille kaikille tavoitettavaksi. Huomioidaan lapset, nuoret ja lapsiperheiden tarvitsema tuki ja siirrytään portaittain ennaltaehkäisevään ja eheyttävään resursointiin. Käytetään lapsivaikutuksen arviointia aina kun päätökset koskevat lasten hyvinvointia. Luodaan paikallisten yritysten ja kaupungin yhteistyössä suunnitelma, jolla voidaan puuttua nuorten työttömyyteen ja toteutetaan se. Näytetään aidosti, että välitetään ja pidetään huolta niistä, jotka tukea eniten tarvitsevat. Tehdään viisaita ja taloudellisesti järkeviä päätöksiä, jotka tukevat paikallista yrittäjyyttä ja yrityksiä, luoden työpaikkoja, verotuloja, hyvinvointia ja turvaa huomiseen. Käydään aktiivista vuoropuhelua eri yhteistyötahojen välillä ja asetetaan elinkeinopolitiikalle mittarit yhdessä yrittäjien kanssa. Perataan kaupungin palveluprosessit läpi – tavoitteena vähemmän byrokratiaa ja enemmän sujuvuutta.

Huomisen Hämeenlinnan tulee ottaa vahva rooli mahdollistajana, aktiivisena viestijänä ja yhteistyön edistäjänä. Tehdään yhdessä aidosti vastuullista politiikkaa.

Löydät minut Facebookista https://www.facebook.com/aetarri

Atte Tarri