Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Helena Lehkonen

Esittelyssä kuntavaaliehdokkaamme: Helena Lehkonen

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Helena Lehkonen

Olen 53-vuotias kasvatustieteen tohtori ja yrittäjä. Vedän kahta yritystä. Perheeseeni kuuluvat mieheni Timo ja kaksi aikuista lasta sekä koira. Asumme Hirsimäessä.
Olen ollut politiikassa mukana jo useita vuosia. Kuluneella valtuustokaudella olen ollut valtuuston ohella kaupunginhallituksen
jäsenenä, Sibelius-opiston hallituksessa sekä johtanut Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallitusta ja Kanta-Hämeen
Pelastuslautakuntaa. Toimin myös Hämeenlinnan Kokoomuksen
valtuustoryhmän puheenjohtajana.
Politiikan teko on yhteispeliä. Yhteispelissä tarvitaan luottamusta.
Olenkin nostanut luottamuksen rakentamisen ensimmäiseksi vaaliteemaksi.
Luottamus rakentuu tekojen kautta. Haluan toimia avoimesti, tehdä
tietoon perustuvia päätöksiä, jotka voi perustella niin valtuustossa
kuin myös kuntalaisille.
Kunta on kuntalaisia varten. Palvelujen tuottaminen on kunnan toiminnan keskiössä. Terveet ja turvalliset tilat tulee taata kaikille.
Turvallisuus tarkoittaa myös turvallisuutta kasvaa, kehittyä ja oppia
ilman kiusaamista. Ikäihmisten kotona asumista on tuettava ja kotiin
tuotuihin palveluihin tulee ottaa mukaan myös henkistä hyvinvointia ja elämäniloa tuottavat palvelut. Tarve ilolle ja huolenpidolle tulee kasvamaan erityisesti koronanjälkeisessä ajassa.
Ilman resursseja ei ole palveluja. Siksi olen nostanut kuntatalouden
kolmanneksi teemaksi. Työllisyys tulee nostaa keskiöön, sillä se lisää sekä verotuloja että hyvinvointia. Ilman yrityksiä ei ole työpaikkoja.
Hämeenlinnan elinvoimasta on pidettävä huolta.
Hämeenlinna on kotikaupunkini ja haluan tehdä oman osani Hämeenlinnan ja hämeenlinnalaisten parhaaksi. Kunta on kokonaisuus. Siksi päätöksenteossa tulee osata katsoa kokonaisuutta. Koen, että juuri se on vahvuuteni.

Löydät minut Facebookista: https://www.facebook.com/HameenHelena

Helena Lehkonen