Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Varpu Hakkola

Esittelyssä kuntavaaliehdokkaamme: Varpu Hakkola

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Varpu Hakkola

Olen 25-vuotias, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä nuori aikuinen Hämeenlinnasta.

Tällä hetkellä työskentelen erikoissairaanhoidossa lähihoitajana. Aikaisempaa työkokemusta minulla on niin kotihoidosta, palveluasumisesta, nuorisopalveluista kuin varhaiskasvatuksestakin. Olen työskennellyt useampia vuosia myös ravintola-alalla.

Kunnallisvaaleihin mukaan lähtiessäni pohdin, mitkä ovat keskeisimmät asiat omassa ikäluokassani, joiden puolesta ääntä haluaa eteenpäin viedä.

Pidän tärkeänä, että yhteiskunnassa säilyy laadukas koulutuksen taso. Myös kulttuuri, liikunta ja luonto ovat itselleni tärkeitä teemoja.

Koulutus ei käsitteenä sisällä pelkästään peruskoulutusta, toista astetta tai korkeakoulua. Työelämässä elinikäisen oppimisen periaatetta tulisi vahvistaa ja ammattitaitoa ylläpitäviä koulutuksia tuoda enemmän esille.

Elinikäinen oppiminen on laadukkaan palvelun takaamista.

Kulttuurin ja liikunnan mahdollistaminen varsinkin lapsille sekä nuorille on tärkeää; se antaa näkökulmia, luo mahdollisuuksia ja antaa onnistumisen kokemuksia. Hämeenlinnassa on mahtava yhteisö niin liikunnassa kuin kulttuurissakin, tätä tulisi mahdollistaa ja vahvistaa tulevaisuudessakin.

Matalankynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut on todettu yhteiskunnalle kannattaviksi; Hämeenlinnassa tulee säilyttää hyvät lastensuojelun ja mielenterveydenpalvelut kuin myös laadukkaat ikäihmisten ja nuorten palvelut. Uusien innovaatioiden ja teknologian käyttöönottoa ei pidä pelätä.

Hämeenlinnassa on mahtava luonto kaikkien saatavilla tätä tulisi vahvistaa ja sitä on osattu hyödyntää, esimerkkeinä Aulanko, Ahvenisto sekä Evon retkeilyalueet. Hämeenlinna on potentiaalinen matkailukohde ja viihtyvyyttä asukkailleen antava.

Kunnallisella tasolla tapahtuva taloudellinen vakaus, järkevä sekä pitkäkantoinen investointi ovat tärkeitä tekijöitä myös yksilölle.

Haluan tuoda tavallisen kuntalaisen näkökannan myös päätöksentekoon. Uskon yhteistyöhön, koska kukaan ei pysty yksin vaikuttamaan.

Varpu Hakkola