Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Inkeri Vuori

Esittelyssä kuntavaaliehdokkaamme: Inkeri Vuori

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Inkeri Vuori

Olen 44-vuotias kahden alakouluikäisen tytön äiti Kankaantaustasta. Saan intoa ja energiaa liikunnasta, ruuan laitosta, lukemisesta ja hyvistä ystävistä.

Haluan olla mukana yhteisessä päätöksen teossa, koska uskon että tekemällä asioita yhdessä voimme saavuttaa tavoitteita. Haluan edesauttaa erilaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat silloin, kun niitä edistetään aktiivisesti.

Hämeenlinna tarvitsee myös tulevaisuuden veronmaksajia ja vastuunkantajia. Siispä yksi tärkeistä asioista on lasten ja nuorten hyvinvointi, johon merkittävästi kuuluu kasvatus ja koulutus. Toimivassa kunnassa päiväkodit ja koulut löytyvät läheltä, eikä lapsia ja nuoria saa laittaa liian suuriin ryhmiin. Koulujen on oltava turvallisia ja viihtyisiä niin oppilaille kuin opettajillekin. Tukipalveluita, kuten psykologeja pitää olla saatavilla helposti ja näitä on lisättävä päiväkoteihin ja kouluihin. Ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea tarjoamalla autetaan perheitä, edistetään hyvinvointia ja säästetään myöhemmissä vaiheissa merkittävästi.

Hämeenlinna tarvitsee myös yrityksiä ja yritystoimintaa sekä työpaikkoja lisääviä investointeja. Julkisen palvelun saatavuus ja hyvinvoinnin perusta luodaan elinvoimaisella yritystoiminnalla. Verotulot syntyvät yrityksissä ja siksi ne ovat keskeinen asia kunnallisessa elinkeinotoiminnassa.

Peräänkuulutan yksilön omaa vastuuta, niin omasta hyvinvoinnista, kuin oman alueensakin viihtyisyydestä. Tiettyyn pisteeseen asti yhteiskunnan on autettava ja tarjottava apua sitä tarvitseville. Se on lähtökohta. Me jokainen voimme huolehtia kaupunkimme siisteydestä, me voimme huolehtia kunnostamme ja hyvinvoinnista sekä naapureiden ja asuinalueemme viihtyisyydestä. Meillä kaikilla on myös vastuu tästä. Kaikkea ei pidä odottaa saavansa automaattisesti yhteiskunnalta valmiina, vaan mielestäni jokainen voi tehdä osansa kykyjensä ja jaksamisensa puitteissa.

On ilmiselvää, että yhteiskuntamme tarvitsee selkeää muutosta. Toisin mukanani kuntapolitiikkaan omassa elämässäni tärkeinä pitämiäni arvoja: yhdenvertaisuus, kunnioitus ja välittäminen sekä vastuunkanto! Uskon myös, että yksilön ja yhteiskunnan kyky menestyä perustuu edellisten sukupolvien työhön ja yhteisiin toimintaperiaatteisiin ja näitä on vaalittava ja annettava niille arvostus.

Inkeri Vuori