Kategoriat
Blogit

Kari Suokas: Palvelujen käyttäjiä kuunneltava

Kari Suokkaan mielipidekirjoitus

Kunnallisten palveluiden järjestäminen on kunnan päätehtävä ja palveluverkon rakentaminen kunnan vaikeimpia päätöksiä. Palveluverkon rakentamisesta tehdään periaatteita, laaditaan strategioita ja allekirjoitetaan valtuustosopimuksia. Nämä helpottavat päätösten ennakointia vuosien päähän, mutta silti palveluyksiköiden rakentamisesta ja varsinkin lakkauttamisesta saadaan aikaiseksi riitoja.

Palveluyksiköiden kuten koulujen, päiväkotien, terveysasemien ja vanhusten palveluyksiköiden lakkauttamista perustellaan lähes aina taloudellisilla syillä. Taloudelliset perusteet ovatkin yksi tärkeimpiä hyvän päätöksenteon perusteita. Tärkeitä ratkaisuperusteita on kuitenkin myös muita.

Palveluiden rakentamisessa on tärkeää kuunnella palveluiden käyttäjiä. Ei siis muodollisesti vain kuulla vaan aidosti kuunnella ja ottaa mielipide huomioon. Kuntalaiset kuitenkin rahoittavat palvelut, joten heidän mielipiteensä on ensiarvoisen tärkeä. Viranhaltijoiden ja poliittisten päätöksentekijöiden tulee sitten omassa työssään ottaa kuntalaisten mielipide huomioon.

Hämeenlinna on melko hyvin onnistunut palveluverkkonsa rakentamisessa, ei kuitenkaan aivan täydellisesti. Julkisuudessa on pitkään kuultu kritiikkiä kaupungin suurinvestoinnin, Nummikeskuksen huonoista ratkaisuista. Niitä hiljalleen parsitaan, jotta lopputulos saadaan tyydyttävälle tasolle. Tällaisiin kokeiluihin ja epäonnistumisiin meillä ei ole varaa. Tekevälle aina sattuu, mutta virheistä on otettava opiksi.

Hyvän palveluverkon perusteet ovat melko yksinkertaiset. Ensimmäinen työkalu on kunnan kartta. Sen lisäksi tarvitaan tiedot alueiden asukasmääristä, ikäjakaumasta, väestöennusteesta ja olemassa olevien palveluyksiköiden sijainnista. Näillä tiedoilla hyvä suunnittelija osaa rakentaa hyvän palveluverkon. Jos tekijällä on lisäksi hyvä paikallistuntemus, saattaa lopputulos olla jopa erinomainen.

Suurimpien palveluyksiköiden rakentamisen aika on ohi, ainakin toivottavasti. Taloudellisesti ei pystytä perustelemaan esimerkiksi yli 500 oppilaan koulujen rakentamista. Kun otetaan huomioon tietojen ja taitojen oppimisen lisäksi kasvatukselliset tavoitteet ja henkilöstön työhyvinvointi, on melko selvää, että megacentereiden aika on ohi.

Hämeenlinnassa, kuten kaikissa muissakin kunnissa on keskusteltu ja keskustellaan vanhojen palveluyksiköiden lakkauttamisesta, kun rakennukset ikääntyvät. Mikäli kuitenkin kyseessä on terve rakennus, jossa ei ole esimerkiksi sisäilmaongelmia, on rakennuksen käyttäminen loppuun toteuttamalla pieniä korjauksia kunnalle kaikkein edullisin vaihtoehto taloudellisesti.

Hyvä palveluverkko pystytään rakentamaan huomattavasti aiempaa edullisemmin. Suomessa on toteutettu esimerkiksi kouluhankkeita, joiden oppilaskohtaiset kustannukset ovat olleet jopa 30 – 40 prosenttia alhaisemmat kuin meillä. Silti rakentamisen laadusta ja käyttäjien tyytyväisyydestä ei ole jouduttu tinkimään. Tässä on meille hyvä suunta tulevaisuuteen.

Kari Suokas

asianajaja, varatuomari

Julkaistu Hämeen Sanomissa 7.5.2021