Kategoriat
Blogit

Helena Lehkonen: Kotona hyvin – kaikki hyvin

Helena Lehkosen mielipidekirjoitus

Koti on maailman paras paikka lapselle, mutta valitettavasti joillekin vaarallisin. Kotona tapahtuva väkivalta, heitteille jättö, puutteellinen huolenpito, taloudellinen ahdinko ovat usein niitä juurisyitä, jotka sitten näkyvät ulospäin mm. masennuksena, väkivaltaisena käyttäytymisenä, oppimisvaikeuksina. Onkin ensiarvoisen tärkeää löytää keinoja puuttua näihin ongelmien taustalla oleviin tekijöihin samalla, kun hoidamme ulospäin näkyviä oireita. Lastensuojelun keskusliiton tutkimuksen mukaan (https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelunkeskusliitto/Miten_lastensuojelun_kustannukset_kertyvat.pdf) panostamalla ehkäisevän työn palveluihin päästiin lastensuojelumenoissa henkilöä kohden alle 12 000e kustannuksilla, mutta jos jouduttiin tekemään sijoituspäätös, olivat kustannukset jo yli 100 000 euroa. Johtopäätös on ilmeinen: ”Palvelujen saatavuuden lisäämisen peruspalveluissa tulee olla yksi keskeisistä toimenpiteistä, kun vahvistetaan ehkäisevän työn toimintaa.” Mielestäni meidän pitäisi rohkeasti lisätä ennaltaehkäisevää ja kotona elämisen tukemiseen tähtäävää intensiivistä perhetyötä, kotipalvelua ja esimerkiksi Icehearts-toimintaa sekä tiivistää hallintorajat ylittävää yhteistyötä. Tämä on sekä taloudellisesti että inhimillisesti järkevää.

Helena Lehkonen