Kategoriat
Blogit

Kuvaja&Rautio: Tarkkuutta hankintoihin

Annemari Kuvajan ja Sari Raution mielipidekirjoitus

Koronakriisin pitkittyessä velkaelvytyksellä toteutettavat valinnat on harkittava entistä tarkemmin. Keskeinen työkalu tässä on julkiset hankinnat, joita Hämeenlinnassakin tehdään neljännesmiljardin edestä vuosittain. Tästä summasta suuri osa kohdistuu erilaisiin palveluihin liikenteestä hoivaan ja koulutuksesta terveydenhoitoon.

Julkiset hankinnat eivät ole ”vain” hankintoja, vaan niiden kautta voidaan tavoitella huomattavia myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnassamme ja samalla tehostaa julkisen resurssin käyttöä. Uuden elinvoiman rakentamisessa hankinnat nousevat keskeiseen rooliin.

Julkisia hankintoja johdetaan osana strategista politiikkaa, eikä omana erillisenä saarekkeenaan. Edullinen yksikköhinta tai suuri määrä ei paljon lohduta, jos palvelu ei toimi tai vastaa tarpeeseen. Nykyistä avoimempi ennakoiva vuoropuhelu julkisen sektorin ja palveluja tarjoavien yritysten kanssa on niin ikään tarpeen. Toimiva monituottajamalli on kaikkien etu, ja siinä pitkäjänteinen, kunnioittava yhteistyö on välttämätöntä. Meillä on erinomaisia kokemuksia palveluiden kehittämisestä yhdessä niin ikäihmisten palveluissa kuin varhaiskasvatuksessa. Yksityiset toimivat myös julkisen toiminnan kirittäjinä – molempia tarvitaan. Suomen yrittäjämyönteisin kaupunki syntyy yhteistyössä.

Strategisesti johdetuissa hankinnoissa on tietysti myös muita tavoitteita kuin pelkkä eurojen riittävyys. Oiva esimerkki tulee Oulusta, jonka pyöräilykaupunkimainetta vain vahvistaa onnistunut pyöräteiden talvikunnossapidon hankinta. Siinä ostaja määrittelee paitsi pyöräteiden toivotun kunnon, myös kumppanuuden kaupunkilaisten kanssa ja ilmastotavoitteet. Sekä pyöräilijät, urakoitsijat että veronmaksajat kiittävät, ja hiilineutraaliustavoitteet etenevät. Sama kiitos meille!

Myös täällä Hämeenlinnassa on meidän jatkettava investointeja, fiksuja julkisia hankintoja ja suunniteltava elämää koronan jälkeen. Elinvoimaa, vetovoimaa ja lumovoimaa tarvitaan jatkossakin. Maailma muuttuu monelta osin, ja nyt tehtävillä valinnoilla on iso merkitys. Yhteisten arvojen ja visioiden tarve kasvaa. Hämeenlinna on uudistuva, elinvoimainen, turvallinen ja aito kulttuurikaupunki Suomen kasvukäytävällä – jatkossakin, kun toimimme yhdessä. Toivo elää, ja meitä jokaista tarvitaan.

Annemari Kuvaja ja Sari Rautio