Kategoriat
Blogit

Mari Parikka-Nihti: Hämeenlinna nostettava matkailun ja kulttuurin keskiöön

Mari Parikka-Nihdin mielipidekirjoitus

Hämeenlinnan sijainti on ihanteellinen saavuttamaan matkailijavirtoja isoilta talousalueilta sekä kansainvälisestä. Olemme helposti saavutettavissa niin etelästä kuin pohjoisesta. Matkailu, tapahtumat ja kulttuuri ansaitsevat laajemman huomion tulevaisuudessa. Tekemätöntä kehittämistyötä on paljon!

Koronan siivittämänä kansallispuistot, viher-, retkeilyalueet ovat täynnä matkailijoita. Olemme ainutlaatuinen kaupunki Suomen mittakaavassa reitistöjen (tai vaikka hyvänä talvena latuverkoston) suhteen. Ensimmäinen edistysaskel olisi tehdä julkaisu, johon kokoamme reitit sekä tulipaikat ja liitämme siihen yritysten tarjonnan matkailun saralla. Kehitetään Ilvesreittiä merkintöjen ja laavu- sekä kotapaikkojen suhteen. Esteettömiä reittejä on Suomessa vielä melko vähän – olisiko tämä myös Hämeenlinnan vetonaula? Pääseehän Ilvesreitille käytännössä ihan Hämeenlinnan keskustan tuntumasta.

Entä miten hyvin markkinoimme pitäjien luontokohteita tai kehitämme Hämeenlinnaa laajemmin? Jo pelkästään Evo ansaitsee oman luontomatkailukoulutuksen, joka olisi helppo linkittää mahdollisen tiedekansallispuiston kehittämiseen. Paras tapa edistää ulkoilua, liikkumista ja aktiivista elämäntapaa on sisällyttää nämä kunnan strategiaan ja kehittää poikkihallinnollisesti yhdessä monen hallintokunnan kanssa.

Kulttuurin tuottajat ovat yksi eniten koronasta kärsineistä tahoista. Tulevalla valtuustokaudella on pidettävä huoli siitä, että kaikki taiteen ja kulttuurin muodot löytävät uudelleen kuluttajansa. Markkinointi yhdessä tekijöiden kanssa on pieni kädenojennus haastavaan tilanteeseen. Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen kulttuuria ja tapahtumia koskevaan päätöksentekoon on olennaista kysyntään vastaamiseksi. Osallistetaan myös nuoret esiintyjät tuottamaan omia produktioitaan. Tuetaan heitä siinä.

Musiikki- ja taideoppilaitosten kanssa tulee aloittaa yhteistyökeskustelu esim. miten Sibelius-opisto ja Pop & Jazz Konservatorio voisivat luoda jatkumon ammatillisille opinnoille. Ideana olisi, että osa opinnoista voisi suorittaa jo Hämeenlinnassa.

Hämeenlinna on matkailu- ja kulttuurikaupunki. Viestintä ja markkinointi ovat avainasemassa aiheita kehitettäessä, mutta samalla tarvitaan yhteinen päätös siitä, että jokainen hämeenlinnalainen on ylpeä kotikaupungistaan ja tekee tätä kautta omaa markkinointiaan eteenpäin.

Mari Parikka-Nihti

Lasten luontotoiminnan asiantuntija, VO

Kokoomus