Kategoriat
Blogit

Lehkonen&Saarinen: Matkailu yhdistää eri toimijat – alueiden kehittämiseen mallia Iittalasta

Helena Lehkosen ja Seppo Saarisen mielipidekirjoitus

Go Iittala Village –hanke käynnistyi syksyllä 2020. Sen tavoitteena on varmistaa kasvun kynnykselle päässeen matkailukylän kehitys i-laakso 2030 –hankkeessa koostetun strategian mukaisilla toimenpiteillä. Kehittämisen tavoitteet Iittalassa ovat: 1.Iittalan juhlavuoden 2021 maksimaalinen hyödyntäminen, 2. Kävelijän taidereitin edistäminen 3. Luovan alan yrityskeskittymän vahvistaminen, kohti muotoilun, taiteen ja artesaanien kylää, joka on yhtä aikaa vierailukohde ja aito aktiivisten ihmisten kylä. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan laajapohjaista yli organisaatiorajojen menevää matkailualueen yhteiskehittämistä – uudenlaista ekosysteemistä toimintaa. On hienoa, että kohti tavoitteita on edetty ja edetään yhteisvoimin sitoutuneen projektipäällikön johdolla. Iittalan esimerkki kertoo alueiden elinvoimaisuudesta, joka odottaa pääsyä vielä paremmin esille.

Onnistuminen edellyttää kovaa työtä ja usein muutosta ja uutta ajattelutapaa – myös julkishallinnolta. Tarvitaan uudenlaisia, avoimia ja kestäviä toimintatapoja, jotka helpottaisivat yksittäisten tahojen toimintaa esimerkiksi niin, että yksittäiset tahot eivät joudu juoksemaan läpi kaikkia kaupungin ja muiden viranomaisten sektoreita ja niiden yksittäisiä viranhaltijoita tai toimihenkilöitä kehitysprojekteja suunnitellessaan ja toteuttaessaan.

Olisiko ratkaisuna prosessipankki, jonka ”kehittäjäluukulta” löytyisi asiantuntija, joka toimisi välittävänä tahona, koordinaattorina julkisten ja yksityisten tahojen välissä sekä rinnalla kulkijana, tukena ja kehittäjänä kulloinkin apua tarvitsevalle verkostolle koko hankkeen ajan.

Tähän toimintamalliin kuuluisi julkishallinnon eri toimialojen rajat ylittävä koordinointi, yhdessä ideointi, rahoitusten hankinta, yhteishankkeiden käynnistämisessä auttaminen ja myös innostuksen ylläpitäminen ja uskon luominen vaikeissa tilanteissa. Tämä taho myös kirjaisi ja raportoisi ne hyvät käytänteet, opit ja kokemukset, joita projekteissa, tässä tapauksessa esimerkkinä Iittala, on aikaan saatu pohjaksi muiden alueiden kehityshankkeille niiden ominaispiirteet huomioiden. Tulevalla valtuustokaudella olisikin syytä luoda alueiden kehittämisohjelma, jossa mennään yli sektorirajojen ja kehitetään alueita kokonaisvaltaisesti ja sovelletaan jo koettuja hyviä käytänteitä.

Ekosysteemikehittäminen on alkavalla EU-kaudella keskeisiä periaatteita. Hämeenlinnassakin kannattaa toimia jatkossa proaktiivisesti yhdistämällä kaupungin, yritysten ja asukkaiden resursseja, ja hakemalla tähän myös EU-varoja. Eri alueilla olevaa osaamispotentiaalia hyödyntäen saavutamme jatkuvuutta ja kestäviä tuloksia, jotka hyödyttävät koko kaupunkia. Yhteisenä tavoitteena on, niin yritysten kuin yhteisöjen elinvoiman kasvattaminen, uusien yritysten ja työpaikkojen luominen ja asukkaiden saaminen eri alueille.

Yhdessä tehden laajoillakin hankkeilla on mahdollisuus onnistua.

Helena Lehkonen (KT, yrittäjä) ja Seppo Saarinen (Matkailu- ja tapahtumaliiketoiminnan asiantuntija)

Julkaistu Hämeen Sanomissa 27.05.2021