Yleistä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Vuonna 2021 kuntavaalien vaalipäivä on poikkeuksellisesti sunnuntai 13.6.2021 koronaviruspandemiasta johtuen. Ennakkoäänestys Suomessa: 26.5.-8.6.2021. Ennakkoäänestys ulkomailla: 2.-6.5.2021.

Puolueen ja valitsijayhdistyksen tulee toimittaa ehdokaslistansa kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 ennen kello 16. Kunnan keskusvaalilautakunta tutkii ehdokaslistat, erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia ja vahvistaa ehdokasasettelun 14.5.2021 ja antaa sen jälkeen ehdokasnumerot.

Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

  • Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021
  • tai muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021 ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää
  • tai EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 23.4.2021 edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 23.4.2021 haluavansa käyttää ääniokeuttaan kuntavaaleissa.