Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Kirsi Levä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Kirsi Levä

Esittelyvuorossa johtaja, tekniikan tohtori Kirsi Levä!

Kirsi Levän Top5:

1. #Työssäkäynti

2. #Verotulot

3 #Koulut

4. #Liikunta ja #kulttuuri

5. #Vastuu heikommista

1) Edistetään #työssäkäyntiä

Olen tullut monelle tutuksi Hämeenlinnan keskeisen sijainnin ja kaukojunien puolesta puhujana. Hämeenlinna on hieno asuinkaupunki, josta on hyvät työssäkäyntiyhteydet Tampereelle, Helsinkiin, Lahteen sekä Seinäjoelle. Nopeat liikenneyhteydet mahdollistavat perheiden sujuvan arjen, vapaa-ajan harrastukset ja kaupungin hyvät verotulot. Toisaalta kaupungin yritykset, virastot ja terveydenhuolto tarvitsevat osaajia muista kaupungeista. Voin olla suurena apuna entistä tuloksellisemman yhteistyön tekemisessä Tampereen ja Seinäjoen kanssa Päärataan liittyen.Korona-aika on muuttanut työn tekemisen tapoja ja lisännyt pysyvästi etätyön tekemistä monissa ammateissa. Jatkossa entistä suurempi joukko kaupunkeja kisaa etätyöntekijöistä. Hämeenlinnan vahvuuksia tässä kisassa ovat lyhyt matka pääkaupunkiseudulle, historiallisen kulttuurikaupungin palvelut, hieno luonto, monipuoliset asumis- ja harrastusmahdollisuudet ja yhteiskäyttöiset etätyöpaikat. Vuosi täysin etätyössä puolison ja monen ystävän kanssa on auttanut näkemään Hämeenlinnan vahvuudet ja myös parantamisen paikat tässä kisassa.

2) Kasvatetaan yhdessä #verotuloja

Hämeenlinnan verotulot kasvavat, kun edistämme muualla työssäkäyntiä, houkuttelemme kaupunkiin uusia yrityksiä ja olemme aktiivisia valtion työpaikkojen uudelleen jaossa. Kaupungit kilpailevat asukkaista ja siksi nykyisten asukkaiden tyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää. Päätöksiä ei runnota, ne tehdään yhteistyössä päättäjien kanssa ja asukkaita kuunnellen. Työurallani olen oppinut rakentamaan verkostoja ja hoitamaan hankaliakin asioita rakentavasti.

3) Laitetaan rahaa #koulutukseen

Hämeenlinna haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki. Tämän tulee näkyä investointeina päiväkoteihin, koulutukseen ja koulurakennuksiin. Emme tarvitse lisää isoja yksikköjä. Pitäjissä koulut ovat tärkeitä koko kylän elinvoimalle ja ne houkuttelevat myös uusia asukkaita. Hämeenlinnan lukiot ovat tasokkaita ja ne tarjoavat hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Päättäjien tulee huolehtia resursseista, että näin on myös jatkossa. Opettajataustani, alakoululaisen ja kahden yliopisto-opiskelijan äitinä tuon kouluasioihin monipuolista näkemystä. Aloitin Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä syksyllä 2020 ja koen, että asiantuntemuksestani olisi hyötyä myös jatkossa.

4) Huolehditaan aikuisten #hyvinvoinnista

Aikuisten hyvinvointi on edellytys lasten ja koko perheen hyvinvoinnille. Aikuisten monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita, lisäävät kaiken ikäisten hyvinvointia ja vähentävät sosiaali- ja terveysmenoja. Voimme edistää asukkaiden hyvinvointia lisäämällä kaupungin sekä liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjoavien yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä. Kaupunkimme monipuolisia liikunta- ja kulttuuripalveluja tulisi hyödyntää nykyistä enemmän myös matkailun edistämisessä. Olen aktiivinen kuntourheilija ja kulttuurinkuluttaja. Näen nämä palvelut tärkeänä asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä, mahdollisuutena kasvattaa verotuloja sekä Hämeenlinnan tunnettuutta.

5) Kannetaan #vastuuta yhdessä

Hämeenlinna on ystävällinen kaupunki. Vaikeissa elämäntilanteissa, lastensuojelussa, erityislasten perheillä ja ikääntyessä tuen tarve kasvaa. Tehtävämme on pitää huolta heikommista ja huolehtia, että apua on saatavilla helposti. Palveluista ei tingitä, vaan niistä huolehditaan kasvattamalla #verotuloja.

Facebook: Kirsi Levä

Instagram: Hameenlinnamenestymaan

LinkedIn: Kirsi Levä

Twitter: @Kirsi200

Kirsi Levä
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Eva Buddas

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista. Esittelemme uusia ehdokkaita viikoittain.

Eva Buddas

Olen Eva Buddas, 62-vuotias melko tuore hämeenlinnalainen Hätilästä. Kesällä 2019 toteutin pitkäaikaisen haaveeni ja muutin Hämeenlinnaan syntymäkotikaupungistani Helsingistä. Kaupunki ei suinkaan ollut minulle vieras, sillä sukujuureni johtavat Hauhon Hyömäen kylään, missä olen viettänyt lapsuuteni kesät ja missä edelleen vietän kaiken liikenevän aikani vapaa-ajan kodissani. Voi siis sanoa, että kädet ja jalat ovat syvällä hauholaisessa maaperässä. Vaikka kotipaikka muuttui, niin työpaikka säilyi Helsingissä. Junat ja kolmostie ovat tulleet tutuiksi ennen koronaa. Etätyö on uusi normi, ja sekä Hätilästä että Hyömäestä on ollut aivan loistavat mahdollisuudet tehdä töitä eri puolille Eurooppaa Lontoosta Pariisiin ja Varsovaan. Kunnallispolitiikka on yhteistyötä yhteisten asioiden hyväksi ja kaikilla puoluetaustasta huolimatta on yhteinen päämäärä – hyvä ja toimiva arki kuntalaisille. Olen innolla mukana tekemässä järkeviä päätöksiä kuntalaisten hyväksi vuorovaikutteisesti yli puoluerajojen. Vaikka kokemusta Hämeenlinnan kuntapolitiikasta ei vielä ole, niin kiinnostus ja innostus tehdä töitä yhteisten asioiden eteen heräsi jo 2000 luvun alkupuolella, jolloin liityin Kokoomukseen ja osallistuminen silloisen kotikaupunki Helsingin paikallispolitiikkaan ja eri luottamustehtäviin sai alkunsa. Nykyiset luottamustehtäväni liittyvät työelämään. Toimin LIMOWA ry:n (Logistiikan toimialan yritysten klusteri) hallituksessa. Hämeenlinna on kotimme, täällä on kaikkien hyvä asua, työskennellä ja rakentaa tulevaisuutta. Kuntalaisten äänen tulee näkyä ja kuulua ja kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa lähialueensa palveluihin ja viihtyisyyteen. Elinvoimainen ja kehittyvä Hämeenlinna rakennetaan erilaisten alueiden vahvuuksista ja arvoista. Kehitykselle on luotava edellytykset myös muualla kuin kantakaupungin alueella. Meidän pitää itse tietää mihin suuntaan haluamme kuntaa kehitettävän, sitä ei voi ulkoistaa. Tavoitteenani on olla mukana luomassa elämisen edellytyksiä niin Hauholle kuin Hallituskadulle. Koulutukseltani olen laskentatoimen yo-merkonomi. Olen työskennellyt lähes kaksikymmentä vuotta kiinteistösijoitustoimia-alalla niin kotimaisissa kuin kansainvälisissäkin yrityksissä. Tällä hetkellä toimin markkinointipäällikkönä Euroopan laajuisessa kiinteistösijoitusyhtiössä vastaten Suomen, Ruotsin ja Tanskan markkinoinnista ja viestinnästä. Onneksi elämään mahtuu paljon muutakin kuin työtä – viime kesänä herättelin henkiin vanhan golf-harrastukseni ja kuluvalla talvella on ollut loistavat olosuhteet hiihdellä Hauhonselän jäällä ja Alvettulan ladulla. Perheeseeni kuuluvat aikuiset poikani perheineen. Neljä lastenlastani, iältään 3 – 7, pitävät mummon kiireisenä.

Eva Buddas