Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Leevi Vekka

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Leevi Vekka

Olen syntyperäinen hämeenlinnalainen, 25-vuotias kansainvälisen kaupan tradenomi. Opiskelujeni aikana suoritin opiskelijavaihdon Kosovossa ja harjoittelun Suomen Kosovon suurlähetystössä. Viime kesänä ulkoministeriössä työskennellessäni pääsin tutustumaan ulkoasiainhallintoon myös kotimaassa. Nykyään minut voi bongata Vekka Group Oy:n linja-autojen ratista.

Olen kasvanut yrittäjäperheessä. Hämeenlinnan kaupunginvaltuustossa olisin kuntavaikuttaja viidennessä polvessa. Kiinnostukseni politiikkaa kohtaan heräsi verenperintönä jo nuorella iällä. Viime vuosina olen päässyt tutustumaan erityisen läheltä maailmanpolitiikkaan ja diplomatiaan. Muutettuani opiskelujeni jälkeen takaisin kotikaupunkiini Hämeenlinnaan, kuntapolitiikka alkoi vetää puoleensa ja ehdokkaaksi ryhtyminen tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta.

Haluan olla kehittämässä Hämeenlinnaa Suomen merkittävien opiskelijakaupunkien joukkoon. Laadukkaalla korkeakoulutuksella on valtava merkitys kaupungin veto- ja pitovoimalle. HAMK:n profiilia tulee nostaa ja yliopistokoulutus tuoda takaisin Hämeenlinnaan. Esimerkkiä ei tarvitse etsiä kaukaa, sillä Lahdessa on mahdollista suorittaa yliopistotutkintoja Lahden ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston muodostaman LUT-korkeakoulukonsernin myötä.

Keskustavisio 2035 on päätetty valtuustossa syksyllä 2019, mutta paljosta puheesta huolimatta vain vähän on tapahtunut. Pysähtyneisyyden ajan keskustassa on syytä jo päättyä. Tulevan valtuustokauden aikana tulee saada käyntiin rakennushankkeet ykkös- ja kakkoskorttelissa, sekä Hämeensaaressa.

Koronapandemia muuttaa työtä. Hämeenlinnalle etätyö ja pendelöinti ovat olleet, sekä tulevat olemaan valtava mahdollisuus. Hyvin toimiva joukkoliikenne ja pendelöijät huomioivat lipputuotteet ja liityntäpysäköintiratkaisut pitää muokata tukemaan hämeenlinnalaisia veronmaksajia entistä paremmin. Toimivat matkaketjut mahdollistavat yhdistelmäliput VR:n kanssa on toteutettava ja pendelöijille räätälöitävä omat pysäköintituotteet rautatie- ja linja-autoaseman pysäköintialueille.

Elämääni voi seurata Instagramissa käyttäjätunnuksella @leevivekka, sekä kannanottojani Facebookissa tunnuksella Leevi Vekka

Leevi Vekka
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Varpu Hakkola

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Varpu Hakkola

Olen 25-vuotias, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä nuori aikuinen Hämeenlinnasta.

Tällä hetkellä työskentelen erikoissairaanhoidossa lähihoitajana. Aikaisempaa työkokemusta minulla on niin kotihoidosta, palveluasumisesta, nuorisopalveluista kuin varhaiskasvatuksestakin. Olen työskennellyt useampia vuosia myös ravintola-alalla.

Kunnallisvaaleihin mukaan lähtiessäni pohdin, mitkä ovat keskeisimmät asiat omassa ikäluokassani, joiden puolesta ääntä haluaa eteenpäin viedä.

Pidän tärkeänä, että yhteiskunnassa säilyy laadukas koulutuksen taso. Myös kulttuuri, liikunta ja luonto ovat itselleni tärkeitä teemoja.

Koulutus ei käsitteenä sisällä pelkästään peruskoulutusta, toista astetta tai korkeakoulua. Työelämässä elinikäisen oppimisen periaatetta tulisi vahvistaa ja ammattitaitoa ylläpitäviä koulutuksia tuoda enemmän esille.

Elinikäinen oppiminen on laadukkaan palvelun takaamista.

Kulttuurin ja liikunnan mahdollistaminen varsinkin lapsille sekä nuorille on tärkeää; se antaa näkökulmia, luo mahdollisuuksia ja antaa onnistumisen kokemuksia. Hämeenlinnassa on mahtava yhteisö niin liikunnassa kuin kulttuurissakin, tätä tulisi mahdollistaa ja vahvistaa tulevaisuudessakin.

Matalankynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut on todettu yhteiskunnalle kannattaviksi; Hämeenlinnassa tulee säilyttää hyvät lastensuojelun ja mielenterveydenpalvelut kuin myös laadukkaat ikäihmisten ja nuorten palvelut. Uusien innovaatioiden ja teknologian käyttöönottoa ei pidä pelätä.

Hämeenlinnassa on mahtava luonto kaikkien saatavilla tätä tulisi vahvistaa ja sitä on osattu hyödyntää, esimerkkeinä Aulanko, Ahvenisto sekä Evon retkeilyalueet. Hämeenlinna on potentiaalinen matkailukohde ja viihtyvyyttä asukkailleen antava.

Kunnallisella tasolla tapahtuva taloudellinen vakaus, järkevä sekä pitkäkantoinen investointi ovat tärkeitä tekijöitä myös yksilölle.

Haluan tuoda tavallisen kuntalaisen näkökannan myös päätöksentekoon. Uskon yhteistyöhön, koska kukaan ei pysty yksin vaikuttamaan.

Varpu Hakkola
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Minna Heinonen-Pesonen

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Minna Heinonen-Pesonen

Olen 50 -vuotias naimisissa oleva neljän lapsen kasvattamiseen omistautunut äiti.

Nykyään kotona asustaa enää kaksi teiniä, kahden jo aikuistuttua. Kasvavien lasten maailma murheineen ja paineineen on tullut minulle vuosikymmenien kuluessa tutuksi. Ymmärrän hyvin vanhempien iloja ja murheita, kun he yrittävät luovia lapsensa aikuisuuteen nopealla tahdilla muuttuvassa maailmassa.

Koulutukseltani olen elokuvatuottaja, tosin niitä töitä en ole tehnyt pitkään aikaan. Parikymmentä vuotta sitten aloitimme yrittäjinä ravintola- ja tapahtuma-alalla. Tuolloin valitsimme kotikunnaksemme Hämeenlinnan, emmekä ole katuneet. Meillä on edelleen sama yritys, joka pyörittää erilaisia tapahtumia ja työllistää mahtavia ihmisiä ympäri Suomen. Nämä työt ovat kuljettaneet minua monissa eri kunnissa, ja olen havainnut eroavaisuuksia eri paikkakuntien välillä – mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät.

Nyt koronan takia ovat tapahtumamme olleet miltei täysin suljettuina. Tästä syystä työskentelen ainakin tämän kevään maantiedon tuntiopettajana Kaurialan yläkoulussa. Minun oppilaani ja kaupunkimme teinit, kaikkine eroavaisuuksineen, ovat varsin kultaisia ja täynnä lupauksia paremmasta tulevaisuudesta. Hämeenlinnan seutukunnan lapset ansaitsevat kaiken mahdollisen tuen ja välittämisen voidakseen kasvaa tasapainoisiksi ja onnellisiksi aikuisiksi. Alueemme lapset ja nuoret, sekä myös koronan eristämät seniorikansalaiset, tarvitsevat tämän pandemian jälkeen paljon apua ja tukea löytääkseen jälleen sosiaalista ja virkistävää tekemistä, mielekkäät harrastukset sekä uutta iloa ja merkityksellisyyttä elämäänsä.

Hämeenlinna ON hieno kaupunki.

Ihmiset täällä ovat ystävällisiä ja lämminsydämisiä, kaupunki on kaunis, arvokkuutta ja historiaa täynnä, sekä sijainniltaan loistavalla paikalla. Niin kuin koko seutukuntamme: Hienoja ihmisiä, hienoja paikkoja, hienoja mahdollisuuksia hyvälle elämiselle. Voimme tehdä kotiseudustamme Suomen parhaan paikan asua. Kasvatamme vetovoimaisuutta tukemalla elinkeinoelämää ja yrittäjiä, luomalla hyvät mahdollisuudet matkailuun sekä virkistäytymiseen, ja pitämällä yllä toimivat palvelut sekä yksityisellä että julkisella puolella. Näin selviämme yhdessä tulevaisuuden haasteista. Samalla alueen houkuttelevuus uusille asukkaille kasvaa ja saamme tänne lisää myös kovasti kaivattuja lapsiperheitä.

Korona-aika on hyvin konkreettisesti osoittanut minulle, kuinka yksin ja oman onnensa nojassa Suomen pienten ja keskisuurien yritysten yrittäjät ovat. Nousu tästä kriisistä tulee olemaan monelle rankkaa ja korona-ajasta syntyneiden velkojen maksu vaatii tulevaisuudessa paljon työtä. Velkataakkaa ja taloudellista epävarmuutta on kertynyt myös monen yrityksen työntekijälle. Kun maailma, yritykset ja työntekijät taas palaavat normaalimpaan aikaan, on monilla suuria toiveita tulevasta. Meidän pitää kuunnella näitä tahoja hyvin tarkkaan ja pyrkiä auttamaan kaikkia toimijoita saamaan oma maailmansa jälleen kuntoon. Ainoastaan hyvinvoivat yritykset ja yrittäjät uskaltavat palkata työntekijöitä. Päätöksiä tehdessä pitää muistaa, että julkinen talous, ja sitä myöten hyvinvointiyhteiskunnan palvelut, riippuvat paljon yksityisen sektorin vakaudesta. Meidänkin seutukuntamme tulevaisuus riippuu yhteistyöstä kaupungin, yritysten ja kaikkien kuntalaisten välillä.

Olemme yhdessä samassa veneessä ja yhdessä tästä selviämme.

Minna Pesonen-Heinonen
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Kirsi Levä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Kirsi Levä

Esittelyvuorossa johtaja, tekniikan tohtori Kirsi Levä!

Kirsi Levän Top5:

1. #Työssäkäynti

2. #Verotulot

3 #Koulut

4. #Liikunta ja #kulttuuri

5. #Vastuu heikommista

1) Edistetään #työssäkäyntiä

Olen tullut monelle tutuksi Hämeenlinnan keskeisen sijainnin ja kaukojunien puolesta puhujana. Hämeenlinna on hieno asuinkaupunki, josta on hyvät työssäkäyntiyhteydet Tampereelle, Helsinkiin, Lahteen sekä Seinäjoelle. Nopeat liikenneyhteydet mahdollistavat perheiden sujuvan arjen, vapaa-ajan harrastukset ja kaupungin hyvät verotulot. Toisaalta kaupungin yritykset, virastot ja terveydenhuolto tarvitsevat osaajia muista kaupungeista. Voin olla suurena apuna entistä tuloksellisemman yhteistyön tekemisessä Tampereen ja Seinäjoen kanssa Päärataan liittyen.Korona-aika on muuttanut työn tekemisen tapoja ja lisännyt pysyvästi etätyön tekemistä monissa ammateissa. Jatkossa entistä suurempi joukko kaupunkeja kisaa etätyöntekijöistä. Hämeenlinnan vahvuuksia tässä kisassa ovat lyhyt matka pääkaupunkiseudulle, historiallisen kulttuurikaupungin palvelut, hieno luonto, monipuoliset asumis- ja harrastusmahdollisuudet ja yhteiskäyttöiset etätyöpaikat. Vuosi täysin etätyössä puolison ja monen ystävän kanssa on auttanut näkemään Hämeenlinnan vahvuudet ja myös parantamisen paikat tässä kisassa.

2) Kasvatetaan yhdessä #verotuloja

Hämeenlinnan verotulot kasvavat, kun edistämme muualla työssäkäyntiä, houkuttelemme kaupunkiin uusia yrityksiä ja olemme aktiivisia valtion työpaikkojen uudelleen jaossa. Kaupungit kilpailevat asukkaista ja siksi nykyisten asukkaiden tyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää. Päätöksiä ei runnota, ne tehdään yhteistyössä päättäjien kanssa ja asukkaita kuunnellen. Työurallani olen oppinut rakentamaan verkostoja ja hoitamaan hankaliakin asioita rakentavasti.

3) Laitetaan rahaa #koulutukseen

Hämeenlinna haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki. Tämän tulee näkyä investointeina päiväkoteihin, koulutukseen ja koulurakennuksiin. Emme tarvitse lisää isoja yksikköjä. Pitäjissä koulut ovat tärkeitä koko kylän elinvoimalle ja ne houkuttelevat myös uusia asukkaita. Hämeenlinnan lukiot ovat tasokkaita ja ne tarjoavat hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Päättäjien tulee huolehtia resursseista, että näin on myös jatkossa. Opettajataustani, alakoululaisen ja kahden yliopisto-opiskelijan äitinä tuon kouluasioihin monipuolista näkemystä. Aloitin Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä syksyllä 2020 ja koen, että asiantuntemuksestani olisi hyötyä myös jatkossa.

4) Huolehditaan aikuisten #hyvinvoinnista

Aikuisten hyvinvointi on edellytys lasten ja koko perheen hyvinvoinnille. Aikuisten monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita, lisäävät kaiken ikäisten hyvinvointia ja vähentävät sosiaali- ja terveysmenoja. Voimme edistää asukkaiden hyvinvointia lisäämällä kaupungin sekä liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjoavien yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä. Kaupunkimme monipuolisia liikunta- ja kulttuuripalveluja tulisi hyödyntää nykyistä enemmän myös matkailun edistämisessä. Olen aktiivinen kuntourheilija ja kulttuurinkuluttaja. Näen nämä palvelut tärkeänä asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä, mahdollisuutena kasvattaa verotuloja sekä Hämeenlinnan tunnettuutta.

5) Kannetaan #vastuuta yhdessä

Hämeenlinna on ystävällinen kaupunki. Vaikeissa elämäntilanteissa, lastensuojelussa, erityislasten perheillä ja ikääntyessä tuen tarve kasvaa. Tehtävämme on pitää huolta heikommista ja huolehtia, että apua on saatavilla helposti. Palveluista ei tingitä, vaan niistä huolehditaan kasvattamalla #verotuloja.

Facebook: Kirsi Levä

Instagram: Hameenlinnamenestymaan

LinkedIn: Kirsi Levä

Twitter: @Kirsi200

Kirsi Levä
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Karoliina Frank

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Karoliina Frank

Olen 47- vuotias, Lopen kunnanjohtajan virasta yrittäjäksi hypännyt hallintotieteiden maisteri. Asun puolisoni Tapion ja italianvesikoira Mocan kanssa kantakaupungissa, Eteläkadulla. Perheeseeni kuuluvat uusioperheemme lapset Saana, Pinja ja Leevi.

Olen aktiivinen ja toimelias – niin yhteiskunnallisesti kuin omassa elämässänikin. Ohjenuorani on, että ihminen oppii lähes mitä vain. Vaikka minulla on akateeminen koulutus ja olen pääosan työurastani toiminut asiantuntijana ja johtajana, tartun myös käytännön toimiin. Viime syksynä suoritin linja-autonkuljettajan pätevyyden, osaan tapetoida, maalata, kutoa, saan nuotion syttymään ja teltan pystyyn. Tykkään ihmisistä: rakastan ajatusten vaihtoa toisten kanssa (lähes yhtä paljon kuin siivoamista)! Ihan kaikkea en kuitenkaan tee enkä osaa: Laulamisen, pilkkimisen ja ratsastamisen jätän muille.

Mielipide minulta löytyy asiaan kuin asiaan. Katson elämässä eteenpäin ja uskon, että omaan elämään ja ympäröivään maailmaan voi monelta osin itse vaikuttaa. Kannatan vahvasti mahdollisuuksien tasa-arvoa – sitä, että kaikille annetaan yhtäläinen mahdollisuus tavoitella menestystä. Olen vaikuttaja ja toimija. Pohdiskelun jälkeen pitää alkaa tapahtua. #tuumailustatoimeksi.

Nuorena nojasin niin henkilökohtaisessa elämässäni ja valinnoissani kuin työssänikin ennen kaikkea järkiperusteisiin. Iän ja erilaisten, kipeidenkin elämänkokemuksen myötä olen ymmärtänyt myös tunteiden arvon ja tärkeyden elämässä mutta myös päätöksenteossa.

Nyt kun työelämäni sen sallii, olen valmis antamaan aikaani minulle rakkaaksi muodostuneen kotikaupungin kehittämiseen. Koulutukseni, työ- ja elämänkokemukseni johdosta minulla on osaamista, taitoa ja halua työskennellä kotikaupungin, sen asukkaiden ja yritysten hyväksi.

Ajatuksiani, vaaliteemojani ja elämääni voit seurata fb:ssa ja instragramissa (Karoliina Frank). Soita, laita viestiä tai tule käymään – minut löytää sosiaalisen median lisäksi myös Eteläkatu 5:stä!

Karoliina Frank
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Tuula Ruuska

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Tuula Ruuska

Koulutuksen ja sivistyksen puolesta vuodesta 1943. ”Elämää voi ymmärtää vain katsomalla taaksepäin, mutta sitä on elettävä katsomalla eteenpäin.”Nuoruuteni Hämeenlinna, vireä, täynnä mahdollisuuksia: kaverit reskalla, luistelu ns.vanhalla kentällä Tiikerihain tahdissa, tanssit Palokunnantalolla, kaupunginpuistossa Parkilla, Lepolassa ja poikain huveissa Lyseolla. Se oli onnellista aikaa.

Opiskelin Helsingin yliopistossa historiaa, kansantaloustiedettä, valtio-oppia ja sosiaalipolitiikka. Valmistuin Filosofian maisteriksi ja toimin 39 vuotta eri opetustehtävissä Parolan yhteiskoulussa ja toisen asteen oppilaitoksissa mm. Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa.

Avioliitosta kolme koulutettua tytärtä ja viisi lastenlasta. Olen kahden miehen leski, sanonta miesten kuolevaisuus ja naisten sairastelevaisuus pitää kohdallani paikkansa.

Harrastan golfia, kulttuuria ja pyhiinvaelluksia.

Nykyiset luottamustoimeni; Tarkastuslautakunnan varajäsen ja seurakunnan puolella Aikuis-ja Lähetystyön johtokunnan jäsen.

-Kannan huolta yksinäisyyden lisääntymisestä, syrjäytyneistä nuorista ja maahanmuuttajista.

-Haluaisin tuoda esille mahdollisuuden kunnan ja seurakunnan tiiviimmästä yhteistyöstä.

-Toiveeni olisi kunnan palveluiden tehostaminen maakuntahallinnon ja maakuntaveron sijaan.

UUTTA KOHTI- VANHAA UNOHTAMATTA.

Tuula Ruuska
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Päivi Lindqvist

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Päivi Lindqvist

Olen Päivi Lindqvist 34-vuotias luokanopettaja Hämeenlinnan Kukostensyrjästä. Työskentelen tällä hetkellä Riihimäellä Haapahuhdan idyllisessä pikkukoulussa.

Tärkein kuntavaaliteema minulle luokanopettajana on laadukas perusopetus. Hyvän luku-, kirjoitus- ja laskutaidon tulee olla jokaisen peruskoulunsa päättävän oppilaan hallussa! Tämä jää sanahelinäksi, ellei sen eteen tehdä oikeasti töitä eli panosteta perusopetukseen. On arvovalinta, mihin verotulot käytetään, opetukseen vai elinvoimahankkeisiin. Kaikkeen ei rahat riitä. Koulutuksesta ei pidä leikata, vaan siihen pitää satsata! Vain siten voidaan aidosti ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Hämeenlinnan kouluissa tarvitaan osaavia ja päteviä opettajia, riittävästi koulunkäyntiohjaajia ja laadukkaita oppimateriaaleja. Suurin painoarvo tulee kuitenkin antaa tuntikehykselle, sillä se antaa raamit arjen koulupäiville. Kymmenen vuoden työkokemuksella tiedän, millainen tämän päivän koulu on. Tiedän, missä tarvitsemme lisäresursseja ja mikä on turhaa. Olen työskennellyt niin pienessä kyläkoulussa Janakkalan Vähikkälässä kuin Hämeenlinnan Seminaarin koulussa. Tällä kokemuksella tiedän, että erilaiset koulut ovat suuri rikkaus ja Hämeenlinnankin etu! Haluan antaa kokemukseni ja ammattitaitoni hämeenlinnalaisten lasten ja nuorten hyväksi. Haluan viedä kentän äänen kuuluville valtuustoon ja lautakuntaan. Haluan vaikuttaa siihen, että Hämeenlinnassa valitaan suurhankkeiden sijaan peruskoulutus ja sivistys! Vain tällä tavoin Hämeenlinnasta voidaan aidosti tehdä lapsiystävällinen kaupunki, jonne uudet lapsiperheet haluavat muuttaa.

Kaksi muuta sydämen asiaa minulle ovat pendelöinti ja kaavoituspolitiikka. Niistä toit lukea lisää politiikkosivultani, joten seuraa minua somessa:https://www.facebook.com/lindqvistpaivi

Päivi Lindqvist
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Annemari ”Kaisa” Kuvaja

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Annemari Kuvaja

Kaupunkilaisten hyvin tuntemalla iloisella kukkakauppiaalla riittää suurta sydäntä myös yhteisten asioiden äärelle. Kaisa asuu
Kukostensyrjässä, mutta on alun perin pitäjien tyttöjä – taustat löytyvät Hauholta ja Tuuloksesta.
Kaisan perheeseen kuuluu yrittäjämies Seppo ja kaksi aikuista lasta Alma, joka on juuri valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja Alpo, joka opiskelee Turun yliopistossa kauppa- ja taloustieteitä.
“Olen toiminut yrittäjänä Hämeenlinnassa 28 vuotta ja matkan varrella olen ollut mm. Hämeenlinnan Yrittäjien puheenjohtajana. Yritystoiminta jos mikä, on kaupungin elinvoiman kivijalka. Yksi kaupungin tärkeimpiä tehtäviä onkin luoda edellytyksiä yrityksille ja yrittäjille kehittää, kehittyä ja menestyä. Tässä näen suuria mahdollisuuksia ja haluan tuoda korteni kekoon!”
Valtakunnallisesti Kaisa on verkostoitunut ja vaikuttaa toimimalla mm. Suomen Kukkakauppiasliiton puheenjohtajana.
Myös nuoret ja koulutus, tulevaisuutemme, ovat Kaisan sydäntä lähellä. Kaisa on ollut mukana Opetushallituksen työryhmässä luomassa floristin ammattitutkinnon perusteita, fokuksena
koulutuksen työelämälähtöisyys, jonka jälkeen tehtävät jatkuivat Opetushallituksen alaisessa tutkintotoimikunnassa. Lisäksi Kaisa opiskeli vielä näyttötutkintomestariksi.
Tavoitteena alkavalla vaalikaudella on mm. olla mukana vaikuttamassa ja luomassa ratkaisuja, joilla kaupungin keskusta säilyy viihtyisänä ja elinvoimaisena ja palveluita on kannattavaa tarjota.
Päätöksenteossa pitää käyttää molempia, tunnetta ja järkeä.

Annemari Kuvaja