Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Varpu Hakkola

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Varpu Hakkola

Olen 25-vuotias, sosiaali- ja terveysalalla työskentelevä nuori aikuinen Hämeenlinnasta.

Tällä hetkellä työskentelen erikoissairaanhoidossa lähihoitajana. Aikaisempaa työkokemusta minulla on niin kotihoidosta, palveluasumisesta, nuorisopalveluista kuin varhaiskasvatuksestakin. Olen työskennellyt useampia vuosia myös ravintola-alalla.

Kunnallisvaaleihin mukaan lähtiessäni pohdin, mitkä ovat keskeisimmät asiat omassa ikäluokassani, joiden puolesta ääntä haluaa eteenpäin viedä.

Pidän tärkeänä, että yhteiskunnassa säilyy laadukas koulutuksen taso. Myös kulttuuri, liikunta ja luonto ovat itselleni tärkeitä teemoja.

Koulutus ei käsitteenä sisällä pelkästään peruskoulutusta, toista astetta tai korkeakoulua. Työelämässä elinikäisen oppimisen periaatetta tulisi vahvistaa ja ammattitaitoa ylläpitäviä koulutuksia tuoda enemmän esille.

Elinikäinen oppiminen on laadukkaan palvelun takaamista.

Kulttuurin ja liikunnan mahdollistaminen varsinkin lapsille sekä nuorille on tärkeää; se antaa näkökulmia, luo mahdollisuuksia ja antaa onnistumisen kokemuksia. Hämeenlinnassa on mahtava yhteisö niin liikunnassa kuin kulttuurissakin, tätä tulisi mahdollistaa ja vahvistaa tulevaisuudessakin.

Matalankynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut on todettu yhteiskunnalle kannattaviksi; Hämeenlinnassa tulee säilyttää hyvät lastensuojelun ja mielenterveydenpalvelut kuin myös laadukkaat ikäihmisten ja nuorten palvelut. Uusien innovaatioiden ja teknologian käyttöönottoa ei pidä pelätä.

Hämeenlinnassa on mahtava luonto kaikkien saatavilla tätä tulisi vahvistaa ja sitä on osattu hyödyntää, esimerkkeinä Aulanko, Ahvenisto sekä Evon retkeilyalueet. Hämeenlinna on potentiaalinen matkailukohde ja viihtyvyyttä asukkailleen antava.

Kunnallisella tasolla tapahtuva taloudellinen vakaus, järkevä sekä pitkäkantoinen investointi ovat tärkeitä tekijöitä myös yksilölle.

Haluan tuoda tavallisen kuntalaisen näkökannan myös päätöksentekoon. Uskon yhteistyöhön, koska kukaan ei pysty yksin vaikuttamaan.

Varpu Hakkola
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Laura Heikinheimo

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Laura Heikinheimo

Olen 32-vuotias ja kotoisin Lahdesta, mutta viimeiset kaksi vuotta olen asunut Rengossa. Renko on osoittautunut oikein hyväksi ja turvalliseksi paikaksi elää.

Olen koulutukseltani nuoriso-ohjaaja sekä päihde- ja mielenterveystyön lähihoitaja. Olen ehtinyt työurallani tekemään montaa erilaista työtä. Olen työskennellyt päiväkodissa, iltapäivätoiminnassa, nuorisotalolla, terveyskeskuksessa, dementiayksikössä, psykiatrialla ja erilaisissa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköissä. Tämän kevään työskentelen Kokoomuksen riveissä projektisihteerinä.

Olen aktiivinen toimija, jolla on useita mielenkiinnon kohteita. Toimin Lahden, Hämeenlinnan ja Hämeen Lastenliittojen hallitusten puheenjohtajana, olen myös Lastenliiton liittohallituksen jäsen. Lahdessa asuessani toimin jäsenenä nimistötoimikunnassa ja varajäsenenä joukkoliikennelautakunnassa.

Vapaa-ajalla harrastan yhdistystoiminnan lisäksi aktiivisesti liikuntaa eri muodoissa. Olen intohimoinen sienestäjä, joten toukokuusta lokakuuhun minut löytää usein kiertelemästä ympäri Rengon metsiä. Muutenkin luonnossa liikkuminen on minulle tärkeää. Harrastan myös ratsastusta ja ryhmäliikuntaa. Olen näytellyt useamman vuoden harrastajateattereissa ja ohjannut lasten teatterileirejä.

Minulle tärkeä teema on osallisuus. Jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja jokaista tulee kuunnella. Uskon, että perheitä tuetaan parhaiten ennaltaehkäisevällä työllä. Tarjotaan lapsille mahdollisuus harrastaa ja tuetaan löytämään oma tie peruskoulusta ammattiin ja työelämään. Tarjotaan perheille tukea arkeen ja mahdollisuus olla osa yhteisöä. Hämeenlinnan tulee olla lapsiystävällinen nyt ja aina.

Uskon myös, että meistä jokaisella on vastuu omasta elämästä ja päätöksistä. Apua tulee saada, mutta yhteiskunta ei voi kannatella loputtomiin. Työllistymistä tulee tukea ja työnteosta palkita. On löydettävä keinoja tukea syrjäytyneitä takaisin työelämään ja opintojen pariin.

Luontoa pitää arvostaa ja luontoarvoja opettaa myös tuleville sukupolville. Metsäpäiväkoteja tulee lisätä ja luontokasvatus tulee olla tärkeässä osassa niin varhaiskasvatusta kuin perusopetustakin. Ulkoilureiteistä on pidettävä huolta ja ulkoliikuntamahdollisuuksia on kehitettävä.

Lupaan tuoda Hämeenlinnan kuntapolitiikkaan omat arvoni: välittäminen, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Uskon sivistykseen ja kaikkia osapuolia kunnioittavaan työskentelyyn.

Laura Heikinheimo