Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Merituuli Stenberg

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Merituuli Stenberg

Olen Merituuli Stenberg, 29-vuotias talousjohtaja ja äiti Hämeenlinnan kantakaupungista. Alunperin olen kotoisin Pirkanmaalta, mutta jo lapsena ihastuin Hämeenlinnaan, kun kävimme sukulaisilla kylässä.

Yhdistysmaailma on minulle erittäin tärkeä ja olen Hämeenlinnan Seudun Eläinsuojeluyhdistyksen sekä Hämeenlinnalaismamien puheenjohtaja. Sydäntäni lähellä ovat lapset, eläimet ja yrittäjyys. Nämä ovat asioita, joita haluan olla kehittämässä parempaan suuntaan Hämeenlinnassa.

Koen ja uskon, että minulla olisi paljon annettavaa Hämeenlinnalle valtuustossa. Toisin uutta näkökulmaa ja uusia ideoita.

Koronavuosi on ollut meille kaikille raskas ja tuleva valtuustokausi ei tule olemaan valtuutetuille helppo. Nyt on syytä katsoa tulevaa vastuullisesti ja luoda Hämeenlinnasta entistä elinvoimaisempi.

Haluan olla tekemässä Hämeenlinnasta paremman paikan meille kaikille asua, elää ja yrittää.

Seuraa minua Facebookissa: www.facebook.com/mestenberg Ja vieraile kotisivuillani: www.merituulistenberg.fi

Merituuli Stenberg
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Jarmo ”Jami” Vainio

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Jarmo Vainio

On sanonta: ”Ikä on pelkkiä numeroita”, joka ei pidä paikkaansa. Ikä tuo mukanaan myös näkemystä, kokemusta ja yhteistyötaitoa.

Olen Jarmo Vainio 66v Kankaantakana asuva, eläkkeellä oleva päiväkodin johtaja. Valtuutettu ja yhdistys- ja luottamustoimien asiantuntija niin kunnan kuin srk:n piirissä. Olen urheilun ja kulttuurin suurkuluttaja katsomossa. Lajeina jalkapallo ja salibandy, konsertit, teatteri sekä elokuvat.

Toimin valtuuston lisäksi Hämeenlinnan Asunnot Oy hallituksen varapuheenjohtajana, sivistys- ja hyvinvointilautakunnan varajäsenenä sekä Ammattiopisto Tavastian tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajana. Toimin myös seuraavien yhdistysten hallituksessa: Koivikkokoti, Ilonpisara, Kansallinen kulttuuriyhdistys sekä Lasten Liikunnan Tuki ry.

Minulle tärkeitä asioita ovat lasten liikuntaan kannustaminen sekä omasta kunnosta huolehtiminen Hämeenlinnan loistavissa maastoissa.

Vanha ja hyvä vaalilauseeni on ”SINÄ PÄÄTÄT PÄÄTÄNKÖ MINÄ!”

Jarmo Vainio
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Atte Tarri

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Atte Tarri

Olen 32-vuotias perheenisä, päiväkodin johtaja ja yrittäjä Myllymäestä. Arki Hämeenlinnassa, juuret Hauholla. Olen aktiivinen ulkoilmaihminen sekä urheilun ja kulttuurin suurkuluttaja, joka peilaa arkea ja yhteiskuntaa varhaiskasvatuksen ja ihmisten hyvinvoinnin näkökulmasta.

Hyppään näihin vaaleihin aikaisemman politiikan ulkopuolelta ja lähden altavastaajan asemasta hakemaan valtuustopaikkaa tulevan kevään kuntavaaleissa. Haluan olla mukana tekemässä kestäviä ja vastuullisia päätöksiä, joita valmistellaan huolellisesti. Päätöksenteon tulee olla avointa ja perustua vahvaan tietoon. Huomioidaan kestävän kehityksen mukaiset periaatteet ja arvioidaan päätösten vaikuttavuutta aina etukäteen. Ollaan aktiivisia ja kiinnostuneita ottamaan asioista selvää. Kuunnellaan ihmisiä ja kohdataan heidät aidosti. Panostetaan kaikkien kaupunkilaisten hyvinvointiin tukemalla monipuolista urheilun ja kulttuurin kenttää. Hyödynnetään meidän historiaa ja miljöötä matkailun kehittämisen kärkenä. Huolehditaan luonnosta ja lähiympäristöstä – tehdään se meille kaikille tavoitettavaksi. Huomioidaan lapset, nuoret ja lapsiperheiden tarvitsema tuki ja siirrytään portaittain ennaltaehkäisevään ja eheyttävään resursointiin. Käytetään lapsivaikutuksen arviointia aina kun päätökset koskevat lasten hyvinvointia. Luodaan paikallisten yritysten ja kaupungin yhteistyössä suunnitelma, jolla voidaan puuttua nuorten työttömyyteen ja toteutetaan se. Näytetään aidosti, että välitetään ja pidetään huolta niistä, jotka tukea eniten tarvitsevat. Tehdään viisaita ja taloudellisesti järkeviä päätöksiä, jotka tukevat paikallista yrittäjyyttä ja yrityksiä, luoden työpaikkoja, verotuloja, hyvinvointia ja turvaa huomiseen. Käydään aktiivista vuoropuhelua eri yhteistyötahojen välillä ja asetetaan elinkeinopolitiikalle mittarit yhdessä yrittäjien kanssa. Perataan kaupungin palveluprosessit läpi – tavoitteena vähemmän byrokratiaa ja enemmän sujuvuutta.

Huomisen Hämeenlinnan tulee ottaa vahva rooli mahdollistajana, aktiivisena viestijänä ja yhteistyön edistäjänä. Tehdään yhdessä aidosti vastuullista politiikkaa.

Löydät minut Facebookista https://www.facebook.com/aetarri

Atte Tarri
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Mari Parikka-Nihti

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Mari Parikka-Nihti

Tule tekemään kanssani tulevaisuuden kuntaa!

Olen koulutukseltani varhaiskasvatuksen opettaja, joka kahdenkymmenen kuntatyövuoden jälkeen on vaihtanut työkenttää järjestöalalle. Usean vuoden kokemusta löytyy myös yrittäjänä toimimisesta kasvatus- ja opetusalan kouluttajana. Tällä hetkellä työskentelen Suomen Latu ry:n palveluksessa lasten luontotoiminnan asiantuntijana. Ikää on ehtinyt kertymään hieman alle 50 vuotta, joten kokemusasiantuntijuutta moneen näkökulmaan löytyy varmasti.

Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat olleet minulle aina sydämen asia. Omat lapset ovat saaneet hyvät eväät elämään ihanilta opettajilta ja hoitajilta. Kuntataloutta ei korjata lakkauttamalla päiväkoteja, kasvattamalla ryhmäkokoja tai inkluusion verukkeella. Matalan kynnyksen tukipalveluita, kuten kuraattoreja ja psykologeja lisäämällä päiväkoteihin ja kouluihin saadaan apua eteenpäin ennen kuin haasteet kääntyvät ongelmiksi. Yksi konkreettinen ajatus on kehittää ja lisätä lyhytaikaista kotihoitoa sitä tarvitseville perheille. Tukemalla perheitä pikkulapsivaiheessa säästetään korjaavissa toimissa myöhemmissä ikävaiheissa.

Hämeenlinna on tuhannen taalan paikassa kasvutiellään. Olemme muuttovoittokunta, jonka on pidettävä huolta liikenne- ja logistiikka yhteyksistään. Keskustelua VR:n kanssa on jatkettava ja junavuoroja monipuolistettava. Ilmainen liityntäpysäköinti on vetovoimatekijä. On väärin lisäverottaa meitä, jotka verotulonsa tuovat muulta työssäkäyntialueelta kuin Hämeenlinnasta. Sen sijaan kannustetaan yhä useampaa etsimään unelmien koti Hämeenlinnasta, vaikka työpaikkaa meiltä ei löydykään. Liityntäliikenne on myös keskustelun arvoinen asia. Sisäinen julkinen liikenne on edelleen lapsen kengissä. Hiilineutraali Hämeenlinna tavoitteissa julkisen liikenteen lisääminen on huomioitava voimakkaammin.

Hämeenlinnan luonto, viheralueet, kaupunkipuistot, Evo, Aulanko ja Ahvenisto – vain muutamia mainitakseni – saavat minut rakastumaan tähän kaupunkiin yhä uudestaan. Olemme ainutlaatuinen kaupunki Suomen mittakaavassa reitistöjen (tai vaikka hyvänä talvena latuverkoston) suhteen. Lähtisin kuitenkin kehittämään edelleen Ilvesreittiä merkintöjen ja laavu- sekä kotapaikkojen suhteen. Esteettömiä reittejä on Suomessa vielä melko vähän – olisiko tämä myös Hämeenlinnan vetonaula? Pääseehän Ilvesreitille käytännössä ihan Hämeenlinnan keskustan tuntumasta.

Mukaan kehittämisen pitää nostaa myös pitäjien arvo. Meillä löytyy lähellä ainutlaatuiset asumisympäristöt, joissa elää historia ja tarinat. Ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lähteenä luonnon mukaiset ympäristöt ovat kiistattomat. Etätyön yleistyminen mahdollistaa unelmat, perheen ja työn yhteensovittamisen, turvallisen ja terveellisen elämäntavan – meillä Hämeenlinnassa.

Ihana jos jaksoit lukea tähän asti. Jatketaan keskustelua somessa, palstoilla ja toivottavasti myös toreilla sekä luonnon helmassa. Jos innostut tulemaan mukaan kampanjatyöhön – laita toki viestiä.Tavoitteeni kuntavaalikampanjassa ovat seuraavat:

– Yhteistä avointa päätöksentekoa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja arviointiin- Laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus ovat avain kestävään tulevaisuuteen

– Hämeenlinna pidettävä kasvun tiellä – tässä avainasemassa liikenne- ja logistiikka yhteydet

– Luonto ja ulkoilu kuuluu kaikille

– Hämeenlinna on kestävän elämäntavan kaupunki: huolehditaan lähiliikuntapaikoista, mahdollistetaan monipuolinen ja kestävä asuminen, kestävyys- ja ympäristökasvatuksen opinpolku löytyy Hämeenlinnasta, tuetaan yksilöä kestävissä valinnoissa, huolehditaan taloudesta, lisätään julkista liikennettä.

Kun tekee parhaansa – se riittää.Lue lisää ja tule keskustelemaan: https://www.facebook.com/Kuntapolitiikkaa-Mari-Parikka-Nihti-102805511848116

Mari Parikka-Nihti