Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Inkeri Vuori

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Inkeri Vuori

Olen 44-vuotias kahden alakouluikäisen tytön äiti Kankaantaustasta. Saan intoa ja energiaa liikunnasta, ruuan laitosta, lukemisesta ja hyvistä ystävistä.

Haluan olla mukana yhteisessä päätöksen teossa, koska uskon että tekemällä asioita yhdessä voimme saavuttaa tavoitteita. Haluan edesauttaa erilaisten ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. Ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat silloin, kun niitä edistetään aktiivisesti.

Hämeenlinna tarvitsee myös tulevaisuuden veronmaksajia ja vastuunkantajia. Siispä yksi tärkeistä asioista on lasten ja nuorten hyvinvointi, johon merkittävästi kuuluu kasvatus ja koulutus. Toimivassa kunnassa päiväkodit ja koulut löytyvät läheltä, eikä lapsia ja nuoria saa laittaa liian suuriin ryhmiin. Koulujen on oltava turvallisia ja viihtyisiä niin oppilaille kuin opettajillekin. Tukipalveluita, kuten psykologeja pitää olla saatavilla helposti ja näitä on lisättävä päiväkoteihin ja kouluihin. Ennaltaehkäisevää ja varhaista tukea tarjoamalla autetaan perheitä, edistetään hyvinvointia ja säästetään myöhemmissä vaiheissa merkittävästi.

Hämeenlinna tarvitsee myös yrityksiä ja yritystoimintaa sekä työpaikkoja lisääviä investointeja. Julkisen palvelun saatavuus ja hyvinvoinnin perusta luodaan elinvoimaisella yritystoiminnalla. Verotulot syntyvät yrityksissä ja siksi ne ovat keskeinen asia kunnallisessa elinkeinotoiminnassa.

Peräänkuulutan yksilön omaa vastuuta, niin omasta hyvinvoinnista, kuin oman alueensakin viihtyisyydestä. Tiettyyn pisteeseen asti yhteiskunnan on autettava ja tarjottava apua sitä tarvitseville. Se on lähtökohta. Me jokainen voimme huolehtia kaupunkimme siisteydestä, me voimme huolehtia kunnostamme ja hyvinvoinnista sekä naapureiden ja asuinalueemme viihtyisyydestä. Meillä kaikilla on myös vastuu tästä. Kaikkea ei pidä odottaa saavansa automaattisesti yhteiskunnalta valmiina, vaan mielestäni jokainen voi tehdä osansa kykyjensä ja jaksamisensa puitteissa.

On ilmiselvää, että yhteiskuntamme tarvitsee selkeää muutosta. Toisin mukanani kuntapolitiikkaan omassa elämässäni tärkeinä pitämiäni arvoja: yhdenvertaisuus, kunnioitus ja välittäminen sekä vastuunkanto! Uskon myös, että yksilön ja yhteiskunnan kyky menestyä perustuu edellisten sukupolvien työhön ja yhteisiin toimintaperiaatteisiin ja näitä on vaalittava ja annettava niille arvostus.

Inkeri Vuori
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Kirsi Levä

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Kirsi Levä

Esittelyvuorossa johtaja, tekniikan tohtori Kirsi Levä!

Kirsi Levän Top5:

1. #Työssäkäynti

2. #Verotulot

3 #Koulut

4. #Liikunta ja #kulttuuri

5. #Vastuu heikommista

1) Edistetään #työssäkäyntiä

Olen tullut monelle tutuksi Hämeenlinnan keskeisen sijainnin ja kaukojunien puolesta puhujana. Hämeenlinna on hieno asuinkaupunki, josta on hyvät työssäkäyntiyhteydet Tampereelle, Helsinkiin, Lahteen sekä Seinäjoelle. Nopeat liikenneyhteydet mahdollistavat perheiden sujuvan arjen, vapaa-ajan harrastukset ja kaupungin hyvät verotulot. Toisaalta kaupungin yritykset, virastot ja terveydenhuolto tarvitsevat osaajia muista kaupungeista. Voin olla suurena apuna entistä tuloksellisemman yhteistyön tekemisessä Tampereen ja Seinäjoen kanssa Päärataan liittyen.Korona-aika on muuttanut työn tekemisen tapoja ja lisännyt pysyvästi etätyön tekemistä monissa ammateissa. Jatkossa entistä suurempi joukko kaupunkeja kisaa etätyöntekijöistä. Hämeenlinnan vahvuuksia tässä kisassa ovat lyhyt matka pääkaupunkiseudulle, historiallisen kulttuurikaupungin palvelut, hieno luonto, monipuoliset asumis- ja harrastusmahdollisuudet ja yhteiskäyttöiset etätyöpaikat. Vuosi täysin etätyössä puolison ja monen ystävän kanssa on auttanut näkemään Hämeenlinnan vahvuudet ja myös parantamisen paikat tässä kisassa.

2) Kasvatetaan yhdessä #verotuloja

Hämeenlinnan verotulot kasvavat, kun edistämme muualla työssäkäyntiä, houkuttelemme kaupunkiin uusia yrityksiä ja olemme aktiivisia valtion työpaikkojen uudelleen jaossa. Kaupungit kilpailevat asukkaista ja siksi nykyisten asukkaiden tyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää. Päätöksiä ei runnota, ne tehdään yhteistyössä päättäjien kanssa ja asukkaita kuunnellen. Työurallani olen oppinut rakentamaan verkostoja ja hoitamaan hankaliakin asioita rakentavasti.

3) Laitetaan rahaa #koulutukseen

Hämeenlinna haluaa olla lapsiystävällinen kaupunki. Tämän tulee näkyä investointeina päiväkoteihin, koulutukseen ja koulurakennuksiin. Emme tarvitse lisää isoja yksikköjä. Pitäjissä koulut ovat tärkeitä koko kylän elinvoimalle ja ne houkuttelevat myös uusia asukkaita. Hämeenlinnan lukiot ovat tasokkaita ja ne tarjoavat hyvät jatko-opintomahdollisuudet. Päättäjien tulee huolehtia resursseista, että näin on myös jatkossa. Opettajataustani, alakoululaisen ja kahden yliopisto-opiskelijan äitinä tuon kouluasioihin monipuolista näkemystä. Aloitin Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan jäsenenä syksyllä 2020 ja koen, että asiantuntemuksestani olisi hyötyä myös jatkossa.

4) Huolehditaan aikuisten #hyvinvoinnista

Aikuisten hyvinvointi on edellytys lasten ja koko perheen hyvinvoinnille. Aikuisten monipuoliset liikunta- ja kulttuuripalvelut houkuttelevat kaupunkiin uusia asukkaita, lisäävät kaiken ikäisten hyvinvointia ja vähentävät sosiaali- ja terveysmenoja. Voimme edistää asukkaiden hyvinvointia lisäämällä kaupungin sekä liikunta- ja kulttuuripalveluja tarjoavien yritysten ja yhteisöjen yhteistyötä. Kaupunkimme monipuolisia liikunta- ja kulttuuripalveluja tulisi hyödyntää nykyistä enemmän myös matkailun edistämisessä. Olen aktiivinen kuntourheilija ja kulttuurinkuluttaja. Näen nämä palvelut tärkeänä asukkaiden hyvinvoinnin edistäjänä, mahdollisuutena kasvattaa verotuloja sekä Hämeenlinnan tunnettuutta.

5) Kannetaan #vastuuta yhdessä

Hämeenlinna on ystävällinen kaupunki. Vaikeissa elämäntilanteissa, lastensuojelussa, erityislasten perheillä ja ikääntyessä tuen tarve kasvaa. Tehtävämme on pitää huolta heikommista ja huolehtia, että apua on saatavilla helposti. Palveluista ei tingitä, vaan niistä huolehditaan kasvattamalla #verotuloja.

Facebook: Kirsi Levä

Instagram: Hameenlinnamenestymaan

LinkedIn: Kirsi Levä

Twitter: @Kirsi200

Kirsi Levä
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Laura Heikinheimo

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Laura Heikinheimo

Olen 32-vuotias ja kotoisin Lahdesta, mutta viimeiset kaksi vuotta olen asunut Rengossa. Renko on osoittautunut oikein hyväksi ja turvalliseksi paikaksi elää.

Olen koulutukseltani nuoriso-ohjaaja sekä päihde- ja mielenterveystyön lähihoitaja. Olen ehtinyt työurallani tekemään montaa erilaista työtä. Olen työskennellyt päiväkodissa, iltapäivätoiminnassa, nuorisotalolla, terveyskeskuksessa, dementiayksikössä, psykiatrialla ja erilaisissa mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisyksiköissä. Tämän kevään työskentelen Kokoomuksen riveissä projektisihteerinä.

Olen aktiivinen toimija, jolla on useita mielenkiinnon kohteita. Toimin Lahden, Hämeenlinnan ja Hämeen Lastenliittojen hallitusten puheenjohtajana, olen myös Lastenliiton liittohallituksen jäsen. Lahdessa asuessani toimin jäsenenä nimistötoimikunnassa ja varajäsenenä joukkoliikennelautakunnassa.

Vapaa-ajalla harrastan yhdistystoiminnan lisäksi aktiivisesti liikuntaa eri muodoissa. Olen intohimoinen sienestäjä, joten toukokuusta lokakuuhun minut löytää usein kiertelemästä ympäri Rengon metsiä. Muutenkin luonnossa liikkuminen on minulle tärkeää. Harrastan myös ratsastusta ja ryhmäliikuntaa. Olen näytellyt useamman vuoden harrastajateattereissa ja ohjannut lasten teatterileirejä.

Minulle tärkeä teema on osallisuus. Jokaisella pitää olla mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä ja jokaista tulee kuunnella. Uskon, että perheitä tuetaan parhaiten ennaltaehkäisevällä työllä. Tarjotaan lapsille mahdollisuus harrastaa ja tuetaan löytämään oma tie peruskoulusta ammattiin ja työelämään. Tarjotaan perheille tukea arkeen ja mahdollisuus olla osa yhteisöä. Hämeenlinnan tulee olla lapsiystävällinen nyt ja aina.

Uskon myös, että meistä jokaisella on vastuu omasta elämästä ja päätöksistä. Apua tulee saada, mutta yhteiskunta ei voi kannatella loputtomiin. Työllistymistä tulee tukea ja työnteosta palkita. On löydettävä keinoja tukea syrjäytyneitä takaisin työelämään ja opintojen pariin.

Luontoa pitää arvostaa ja luontoarvoja opettaa myös tuleville sukupolville. Metsäpäiväkoteja tulee lisätä ja luontokasvatus tulee olla tärkeässä osassa niin varhaiskasvatusta kuin perusopetustakin. Ulkoilureiteistä on pidettävä huolta ja ulkoliikuntamahdollisuuksia on kehitettävä.

Lupaan tuoda Hämeenlinnan kuntapolitiikkaan omat arvoni: välittäminen, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. Uskon sivistykseen ja kaikkia osapuolia kunnioittavaan työskentelyyn.

Laura Heikinheimo
Kategoriat
Ehdokkaat

Ehdokasesittely Johanna Maasto

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Seuraavat kuntavaalit ovat huhtikuussa 2021. Hämeenlinnan Kokoomus haluaa toimia aktiivisesti Hämeenlinnan kehittämiseksi ja haluaa ehdokkaaksi kuntavaaleihin aktiivisia ja osaavia, kaiken ikäisiä ihmisiä, erilaisista taustoista.

Johanna Maasto

Lähden mukaan näihin vaaleihin, koska olen aina halunnut vaikuttaa niin yhteiskunnallisissa kuin organisatorisissa asioissa. Työurani olen tehnyt erilaisia organisaatioita kehittäen niin hallinnollisesti, rakenteellisesti kuin viestinnällisesti, aina asiakkaita palvellen. Tätä kokemusta olen nyt valmis käyttämään Hämeenlinnan hyväksi, kuntalaisia kuunnellen.

Vaalipäivä sunnuntaina 18.4.2021 ratkaisee, ketkä konkreettisesti toimiin tarttuvat. Itse olen valmis ottamaan tehtävät vastaan. Olen Hämeenlinnan asialla. Lähden siitä, että päätöksenteon pitää perustua tietoon ja kokonaisharkintaan. Siksi on tärkeää kuunnella kuntalaisia ja etenkin heitä, joihin tehtävät päätökset ensisijaisesti vaikuttavat. Tämä tarkoittaa toimivaa ja vastuullista vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa, ei vain muodollisuudet täyttävää ilmoitustauluilla tiedottamista.

Kaupunki on kuntalaisia varten, ei organisaatiota varten. Päättäjien työtä on päätöksenteko, vaikkei se aina ole helppoa. Tehdyistä päätöksistä tulee kantaa vastuu. On selvää, että yksin ei työtä tehdä ja siksi vuorovaikutus yli erilaisten rajojen on tärkeää. Olen aina valmis osapuolia kunnioittavaan yhteistyöhön.

Haluan antaa oman sitoutumiseni ja panokseni asioiden hoidossa sekä paremman huomisen rakentamisessa.

Johanna Maasto· viestintä- ja kehittämisasiantuntija, päätoimittaja· johtamisen erikoisammattitutkinto, tiedottajan tutkinto, tradenomi· vankka osaaminen hallintotyöskentelystä eri luottamustehtävissä yli 15 vuoden ajalta.

Johanna Maasto, kuntavaaliehdokas Hämeenlinna www.instagram.com/johannamaasto.hml/

Johanna Maasto